Tjänster

Vi anpassar våra tjänster efter kundens behov och önskemål. T ex så kan vi utföra tjänsterna på plats ute hos kunden. Följande tjänster erbjuder vi:

 • Löpande bokföring
 • E-redovisning
 • Fakturaservice/scanning
 • Elektronisk fakturahantering (leverantör)
 • Momsredovisning
 • Leverantörsreskontra
 • Fakturering med kundreskontra
 • Löneadministration
 • Kontakter med Skatteverket
 • Årsbokslut med bokslutsrapport
 • Deklaration med skatteberäkning
 • Möjlighet att hyra konferensrum hos oss på Geijersgatan
 • Möjlighet att hyra lagerutrymme för arkiverat verifikationsmaterial