Ekonomihuset Moberg AB startade sin verksamhet 1991. Under dessa år har vi fått kunder från olika branscher som har gett oss en bred kompetens.

Vi tecknar avtal med våra kunder där det tydligt framgår att vi arbetar enligt Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag.

Vi frågar efter kundens förväntningar och ser därefter till att infria dessa. Hos oss bestämmer kunden själv hur stor del av arbetet hen själv vill göra och vilken del vi ska ansvara för.

Vilka är Dina förväntningar? Kan vi infria dessa?

Prova oss!

Bäste kund, postbud eller andra som vill besöka oss,

Vi har tagit ett beslut om att inte genomföra några fysiska möten hos oss framöver. Anledningen är Covid-19 viruset och vi känner ett ansvar gentemot våra kunder och samhället i övrigt att inte bidra med smittspridning genom personkontakt. Vi har trots den uppkomna situationen ett arbete som måste fortlöpa med dig som kund och att du ska känna dig trygg med att skatteverket får sina uppgifter, löner blir utbetalda med mera. Du får gärna kontakta oss via mejl eller mobil. Vi hoppas på din förståelse!

 

En timmes gratis konsultation

Nya kunder får en timmes gratis konsultation.

Boka på 040 -16 77 50/046-12 55 10/0415-164 50