Ekonomihuset Moberg AB startade sin verksamhet 1991. Under dessa år har vi fått kunder från olika branscher som har gett oss en bred kompetens.

Vi tecknar avtal med våra kunder där det tydligt framgår att vi arbetar enligt Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag.

Vi frågar efter kundens förväntningar och ser därefter till att infria dessa. Hos oss bestämmer kunden själv hur stor del av arbetet han eller hon själv vill göra och vilken del vi ska ansvara för.

Våra värdeord som genomsyrar verksamheten är: Kvalité, Professionalism, Tillgänglighet och Service.

Vilka är Dina förväntningar? Kan vi infria dessa?

Prova oss!

En timmes gratis konsultation

Nya kunder får en timmes gratis konsultation.

Boka på 040 -16 77 50