Kvalitetssäkring

Vi arbetar enligt Rex!

Rex är normgivande för god sed vid utförandet av redovisningsuppdrag enligt en metodik som bygger på konceptet ”rätt från början”. Standarden bygger på fastställda principer för 15000 auktoriserade redovisningskonsulter i Norden.

Detta innebär att vi säkerställer kvalitén på det arbete som vi utför, kompetensutvecklar personalen kontinuerligt, det pågår förbättringsarbeten på kontoret och vi skriver tydliga uppdragsavtal med samtliga kunder samt att vi granskas av en oberoende konsult.

För mer information, kontakta Lars Moberg.

Ekonomihuset Moberg arbetar enligt Rex och dess personal är medlem i SRF – Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.