Värdeord

Våra värdeord som genomsyrar verksamheten

Kvalité– Vi har valt att kvalitetssäkra vårt sätt att arbeta. Vilket bland annat innebär att vi fortlöpande utbildar oss, har alltid en kontaktperson samt en back up på varje uppdrag, arbetar med checklistor. Vi arbetar enligt en strukturerad arbetsmodell där vår dokumentation ligger till grund för att säkerställa det resultat vi levererar.

Professionalism– Vi tecknar avtal där vårt ansvar som redovisningsbyrå tydligt framgår och vi arbetar enligt Svensk standard för redovisningstjänster, REKO.

Tillgänglighet– Vi är flexibla och kan anpassa oss efter kundens önskemål. Vi kan utföra våra tjänster på plats hos kunden.

Service– Vi frågar efter kundens förväntningar och ser därefter till att infria dessa. Hos oss bestämmer kunden själv hur stor del av arbetet han eller hon själv vill göra och vilken del som vi ska ansvara för.